Готов ли е Apple Silicon?

Е VNC Viewer готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (7.0.0)

VNC Viewer

VNC Viewer

RealVNC Limited

Screen sharing from a remote computer.

Етикети: Developer Toolsdeveloper


VNC Viewer съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
VNC Viewer вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 7.0.0.

Последно обновление: