Готов ли е Apple Silicon?

Е Visual Studio Code готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (1.55)

Visual Studio Code

Visual Studio Code

Microsoft

Cross-platform code editor and debugger for web apps.

Етикети: developerprogrammingeditorreactiosandroid


Visual Studio Code съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Visual Studio Code вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 1.55.

Последно обновление: