Готов ли е Apple Silicon?

Е Visual Studio for Mac готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (17.5.2)

Visual Studio for Mac

Visual Studio for Mac

Microsoft

Quick development for desktop, mobile, and Web.

Етикети: developerIDE


Visual Studio for Mac съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Visual Studio for Mac вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 17.5.2.

Последно обновление: