Готов ли е Apple Silicon?

Е Waterfox готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon ( G4.0.0)

Waterfox

Waterfox

Waterfox

High-performance browser based on the Mozilla platform.

Етикети: Internet Utilitiesbrowser


Waterfox съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Waterfox вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия G4.0.0.

Последно обновление: