Готов ли е Apple Silicon?

Е Whale готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (2.9.118.38)

Whale

Whale

NAVER

Етикети: browser


Whale съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Whale вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 2.9.118.38.

Последно обновление: