Готов ли е Apple Silicon?

Е ffWorks готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (2.2.3)

ffWorks

ffWorks

ffWorks

Convert multimedia files between formats (was iFFmpeg).


ffWorks съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
ffWorks вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 2.2.3.

Последно обновление: