Готов ли е Apple Silicon?

Е git готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (-)

git

git

Software Freedom Conservancy

Етикети: developerprogramming


git съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
git вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия -.

Последно обновление: