Готов ли е Apple Silicon?

Е iA Writer готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (5.6.4+)

iA Writer

iA Writer

iA Inc.

Professional writing suite (was iA Writer Pro).


iA Writer съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
iA Writer вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 5.6.4+.

Последно обновление: