Готов ли е Apple Silicon?

Е iKaleid готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

iKaleid

iKaleid

Screensaver simulates a kaleidoscope.


iKaleid съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
iKaleid още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: