Готов ли е Apple Silicon?

Е iMazing готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (2.13+)

iMazing

iMazing

iMazing

Complete iOS device manager (was DiskAid).

Етикети: photosiosmanagement


iMazing съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
iMazing вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 2.13+.

Последно обновление: