Готов ли е Apple Silicon?

Е iNet Network Scanner готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

iNet Network Scanner

iNet Network Scanner

Displays info about local network connections.


iNet Network Scanner съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
iNet Network Scanner още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: