Готов ли е Apple Silicon?

Е iSMARTtrain готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

iSMARTtrain

iSMARTtrain

Athletic training log.


iSMARTtrain съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
iSMARTtrain още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: