Готов ли е Apple Silicon?

Е iScreensaver Designer готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

iScreensaver Designer

iScreensaver Designer

Screensaver designer and editor.


iScreensaver Designer съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
iScreensaver Designer още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: