Готов ли е Apple Silicon?

Е iStat Menus готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (6.51+)

iStat Menus

iStat Menus

Bjango

Monitor your system right from the menubar.

Етикети: productivity


iStat Menus съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
iStat Menus вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 6.51+.

Последно обновление: