Готов ли е Apple Silicon?

Е iStudio Publisher готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

iStudio Publisher

iStudio Publisher

Desktop publishing app with dynamic text wrapping.


iStudio Publisher съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
iStudio Publisher още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: