Готов ли е Apple Silicon?

Е iTheater готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

iTheater

iTheater

A complete media center for your Mac.


iTheater съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
iTheater още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: