Готов ли е Apple Silicon?

Е iTunes Remote готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

iTunes Remote

iTunes Remote

Control Apple Music, iTunes, or the Apple TV.


iTunes Remote съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
iTunes Remote още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: