Готов ли е Apple Silicon?

Е iZip готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (4.0)

iZip

iZip

izip.com

Zip, unzip, encrypt, and share files.


iZip съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
iZip вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 4.0.

Последно обновление: