Готов ли е Apple Silicon?

Е interviewScribe готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

interviewScribe

interviewScribe

Powerful dictation tool.


interviewScribe съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
interviewScribe още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: