Готов ли е Apple Silicon?

Е keptn готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (0.9.0)

keptn

keptn

The Keptn Authors

Cloud-native application life-cycle orchestration


keptn съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
keptn вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 0.9.0.

Последно обновление: