Готов ли е Apple Silicon?

Е ltjBPM готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

ltjBPM

ltjBPM

Lightweight BPM counter for iTunes.


ltjBPM съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
ltjBPM още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: