Готов ли е Apple Silicon?

Е maGalleryCreator готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

maGalleryCreator

maGalleryCreator

Creates HTML photo galleries with just a few clicks.


maGalleryCreator съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
maGalleryCreator още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: