Готов ли е Apple Silicon?

Е macSVG готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

macSVG

macSVG

Design SVG graphics.


macSVG съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
macSVG още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: