Готов ли е Apple Silicon?

Е mp3TrueEdit готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

mp3TrueEdit

mp3TrueEdit

Edit MP3 files without a loss in quality.


mp3TrueEdit съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
mp3TrueEdit още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: