Готов ли е Apple Silicon?

Е myTracks готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

myTracks

myTracks

GPS tracks manager; Google maps photo linker.


myTracks съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
myTracks още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: