Готов ли е Apple Silicon?

Е neovim готов за Apple silicon?

Само Rosetta 2

neovim

neovim

neovim

Етикети: developer


neovim съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
neovim може да работи на Apple Silicon M1 и M2 Macs само чрез технологията за превод на Apple's Rosetta 2. Важно е да се отбележи, че въпреки че Rosetta позволява приложението да функционира, може да има някои ограничения в производителността и несъответствия, в сравнение с родното изпълнение.

Последно обновление: