Готов ли е Apple Silicon?

Е ntopng готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

ntopng

ntopng

Network traffic monitor (was ntop).


ntopng съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
ntopng още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: