Готов ли е Apple Silicon?

Е openSSL macOS готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (1.1.170+)

openSSL macOS

openSSL macOS

@krzyzanowskim

Етикети: developer


openSSL macOS съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
openSSL macOS вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 1.1.170+.

Последно обновление: