Готов ли е Apple Silicon?

Е pgAdmin 4 готов за Apple silicon?

Само Rosetta 2

pgAdmin 4

pgAdmin 4

pgAdmin developers

Administration and development for PostgreSQL database.

Етикети: developerdatabasepostgresql


pgAdmin 4 съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
pgAdmin 4 може да работи на Apple Silicon M1 и M2 Macs само чрез технологията за превод на Apple's Rosetta 2. Важно е да се отбележи, че въпреки че Rosetta позволява приложението да функционира, може да има някои ограничения в производителността и несъответствия, в сравнение с родното изпълнение.

Последно обновление: