Готов ли е Apple Silicon?

Е proxyman готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (2.13.0+)

proxyman

proxyman

Proxyman Inc.


proxyman съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
proxyman вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 2.13.0+.

Последно обновление: