Готов ли е Apple Silicon?

Е qq音乐 готов за Apple silicon?

Частична поддръжка на Rosetta 2

qq音乐

qq音乐

Tencent


qq音乐 съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
qq音乐 вече предлага частична съвместимост с Apple Silicon M1 и M2 Macs. Може да има някои функции, които все още не работят както се очаква, но те постоянно работят за постигане на пълна съвместимост скоро.

Последно обновление: