Готов ли е Apple Silicon?

Е sixtyforce готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

sixtyforce

sixtyforce

Play Nintendo 64 games on your Mac.


sixtyforce съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
sixtyforce още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: