Готов ли е Apple Silicon?

Е skEdit готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

skEdit

skEdit

HTML/PHP/ASP/ CSS ColdFusion editor (was skHTML).


skEdit съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
skEdit още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: