Готов ли е Apple Silicon?

Е start готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

start

start

Open applications, documents or folders quickly and easily.


start съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
start още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: