Готов ли е Apple Silicon?

Е svat готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

svat

svat

Analysis and annotation of sports video.


svat съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
svat още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: