Готов ли е Apple Silicon?

Е yEd готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

yEd

yEd

Effectively generate high-quality diagrams.


yEd съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
yEd още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: