Готов ли е Apple Silicon?

Е yFi готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

yFi

yFi

Stay connected and ensure you don't drop out.


yFi съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
yFi още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: