Je Mimestream připraven/a pro Apple silicon?

Ano, Nativní podpora Apple Silicon (0.9.2)

Mimestream

Mimestream

Mimestream, LLC

A native macOS email client for Gmail.

Štítky: Internet Utilitiesmail


Je Mimestream kompatibilní s Apple Silicon Macs?
Mimestream je nyní zcela kompatibilní s Apple Silicon M1 a M2 Macs od verze 0.9.2.

Poslední aktualizace: