Je Postgres App připraven/a pro Apple silicon?

Ano, Nativní podpora Apple Silicon (2.5.2)

Postgres App

Postgres App

PostgresApp

Full-featured PostgreSQL in a single package.

PostgreSQL 14.1 / PostGIS 3.1.4 only are Universal

Štítky: databasepostgresql


Je Postgres App kompatibilní s Apple Silicon Macs?
Postgres App je nyní zcela kompatibilní s Apple Silicon M1 a M2 Macs od verze 2.5.2.

Poslední aktualizace: