Je Skype připraven/a pro Apple silicon?

Ano, Nativní podpora Apple Silicon (8.93.0.404)

Skype

Skype

Microsoft

Voice-over-internet phone and chat software.


Je Skype kompatibilní s Apple Silicon Macs?
Skype je nyní zcela kompatibilní s Apple Silicon M1 a M2 Macs od verze 8.93.0.404.

Poslední aktualizace: