Je SmartGit připraven/a pro Apple silicon?

pouze Rosetta 2

SmartGit

SmartGit

syntevo GmbH

Graphical front-end for Git, the distributed version control system.

Štítky: Developer Toolsdeveloper


Je SmartGit kompatibilní s Apple Silicon Macs?
SmartGit může běžet na Apple Silicon M1 a M2 Macs pouze pomocí překladové technologie Apple's Rosetta 2. Je důležité poznamenat, že ačkoli Rosetta umožňuje aplikaci spustit, mohou v porovnání s nativním během nastat některá omezení a nesrovnalosti výkonu.

Poslední aktualizace: