Je Soundnode připraven/a pro Apple silicon?

pouze Rosetta 2 ( )

Soundnode

Soundnode

Soundnode

it does not fully support TouchBar on M1 macs.

Je Soundnode kompatibilní s Apple Silicon Macs?
Soundnode může běžet na Apple Silicon M1 a M2 Macs pouze pomocí překladové technologie Apple's Rosetta 2. Je důležité poznamenat, že ačkoli Rosetta umožňuje aplikaci spustit, mohou v porovnání s nativním během nastat některá omezení a nesrovnalosti výkonu.

Poslední aktualizace: