Je SpamSieve připraven/a pro Apple silicon?

Ano, Nativní podpora Apple Silicon (2.9.42)

SpamSieve

SpamSieve

C-Command Software

Robust spam filter for major email clients.

Štítky: Internet Utilities


Je SpamSieve kompatibilní s Apple Silicon Macs?
SpamSieve je nyní zcela kompatibilní s Apple Silicon M1 a M2 Macs od verze 2.9.42.

Poslední aktualizace: