Je jwzlyrics připraven/a pro Apple silicon?

Ještě netestováno!

jwzlyrics

jwzlyrics

Display lyrics for current song in iTunes or Spotify.


Je jwzlyrics kompatibilní s Apple Silicon Macs?
jwzlyrics ještě neprošel testováním na Apple Silicon Macs. Klikněte na tlačítko 'Upozornit' pro přijímání aktualizací, jakmile získáme jistotu plné podpory.

Poslední aktualizace: