Είναι το FreeFileSync έτοιμο για Apple silicon;

Ναι, Εγγενής υποστήριξη του Apple Silicon (11.13)

FreeFileSync

FreeFileSync

Zenju

FreeFileSync is a folder comparison and synchronization software that creates and manages backup copies of all your important files. Instead of copying every file every time, FreeFileSync determines the differences between a source and a target folder and transfers only the minimum amount of data needed. FreeFileSync is Open Source software, available for Windows, macOS, and Linux.


Είναι ο/η FreeFileSync συμβατός/-ή με τα Macs με Apple Silicon;
Ο/Η FreeFileSync είναι πλέον εντελώς συμβατός/-ή με τα Macs με Apple Silicon M1 και M2 από την έκδοση 11.13.

Τελευταία ενημέρωση: