Είναι το Geekbench 5 έτοιμο για Apple silicon;

Ναι, Εγγενής υποστήριξη του Apple Silicon (5.3.1+)

Geekbench 5

Geekbench 5

primatelabs

Geekbench 5 is a cross-platform benchmarking tool that provides a comprehensive set of benchmarks engineered to quickly and accurately measure processor and memory performance. Designed to make benchmarks easy to run and understand, Geekbench 5 offers a new scoring system that separates single-core and multi-core performance, and real-world tests and applications. It's an essential tool for anyone interested in the performance of their Mac, allowing users to compare their machine's performance across different devices and platforms.

Ετικέτες: productivityBenchmarkingPerformance TestingCross-PlatformProcessor PerformanceMemory Performance


Είναι ο/η Geekbench 5 συμβατός/-ή με τα Macs με Apple Silicon;
Ο/Η Geekbench 5 είναι πλέον εντελώς συμβατός/-ή με τα Macs με Apple Silicon M1 και M2 από την έκδοση 5.3.1+.
What score does the Apple M1 chip achieve on Geekbench 5?
To find the Geekbench 5 score for the Apple M1 chip, you can search the Geekbench Browser for the latest results submitted by users.
How can I perform a Geekbench test on my Mac?
To run Geekbench 5 on your Mac, download and install the application from the Geekbench website, then open the app and select the 'Run Benchmarks' option.
What steps should I follow to assess my Mac's performance using Geekbench?
To check your Mac's performance with Geekbench 5, run the application and view your single-core and multi-core performance scores, which reflect your device's capabilities.
How can I evaluate and compare scores on Geekbench?
To compare Geekbench scores, use the Geekbench Browser to view and compare performance scores of different devices, providing a comprehensive understanding of how your device stacks up.

Τελευταία ενημέρωση: