Είναι το Logoist 4 έτοιμο για Apple silicon;

Ναι, Εγγενής υποστήριξη του Apple Silicon (4.1+)

Logoist 4

Logoist 4

Synium Software GmbH

Logoist 4 is a versatile graphic design software specifically tailored for Mac users, offering a wide range of tools for creating logos, illustrations, and complex vector graphics. Its user-friendly interface combined with powerful features makes it ideal for both beginners and professional designers. Logoist 4 provides templates, effect presets, and an extensive clipart library to jump-start your projects, while also allowing for in-depth customization with layers, paths, and advanced effects. Whether you're designing for business, creating artwork, or working on branding projects, Logoist 4 equips you with everything you need to bring your visions to life.

Ετικέτες: productivitydesignGraphic DesignVector GraphicsLogo CreationIllustration SoftwareMac Application


Είναι ο/η Logoist 4 συμβατός/-ή με τα Macs με Apple Silicon;
Ο/Η Logoist 4 είναι πλέον εντελώς συμβατός/-ή με τα Macs με Apple Silicon M1 και M2 από την έκδοση 4.1+.
Is Logoist 4 suitable for professional design work?
Yes, Logoist 4 is highly regarded for its comprehensive set of tools and features that cater to both amateur and professional designers, making it suitable for a wide range of design tasks.

Τελευταία ενημέρωση: