Είναι το Photo Mechanic έτοιμο για Apple silicon;

Μόνο Rosetta 2 (unknown)

Photo Mechanic

Photo Mechanic

Camera Bits, Inc.

Quality digital camera image browser.

Ετικέτες: Graphics & Designgraphicsdesignphotos


Είναι ο/η Photo Mechanic συμβατός/-ή με τα Macs με Apple Silicon;
Ο/Η Photo Mechanic μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε Macs με Apple Silicon M1 και M2 μέσω της τεχνολογίας μετάφρασης Rosetta 2 της Apple. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ το Rosetta επιτρέπει τη λειτουργία της εφαρμογής, ενδέχεται να υπάρχουν κάποια όρια απόδοσης και ασυνέπειες συγκρινόμενα με την εγγενή λειτουργία.

Τελευταία ενημέρωση: