Είναι το SpamSieve έτοιμο για Apple silicon;

Ναι, Εγγενής υποστήριξη του Apple Silicon (2.9.42)

SpamSieve

SpamSieve

C-Command Software

Robust spam filter for major email clients.

Ετικέτες: Internet Utilities


Είναι ο/η SpamSieve συμβατός/-ή με τα Macs με Apple Silicon;
Ο/Η SpamSieve είναι πλέον εντελώς συμβατός/-ή με τα Macs με Apple Silicon M1 και M2 από την έκδοση 2.9.42.

Τελευταία ενημέρωση: