Είναι το Twitter έτοιμο για Apple silicon;

Ναι, Εγγενής υποστήριξη του Apple Silicon (8.43.11+)

Twitter

Twitter

Twitter Inc.

Chat about what’s happening.

Ετικέτες: productivitysocial


Είναι ο/η Twitter συμβατός/-ή με τα Macs με Apple Silicon;
Ο/Η Twitter είναι πλέον εντελώς συμβατός/-ή με τα Macs με Apple Silicon M1 και M2 από την έκδοση 8.43.11+.

Τελευταία ενημέρωση: